Drugo delovno srečanje s predstavniki Univerze v Mariboru, Markom Klemenčičem, univ.dipl.inž.kraj.arh., samostojni strokovni delavec;  Fakultete za gradbeništvo: prof. dr. Miroslavom Premrovom, prof. dr. Vesno Leskovar Žegarac in prof. Urošem Lobnikom.

Pripravili smo konkreten načrt dolgoročnega sodelovanja na področju prostorskega načrtovanja in revitalizacije problemskih območij v samem Šentilju. Pod strokovnim vodstvom bodo študentje v naslednjem študijskem letu z delom na terenu in iskanjem rešitev pripravili zasnove, ki jih bomo upoštevali pri spremembi OPN-ja. Fakulteta ima znanje in ponuja celostne kvalitetne rešitve.