Projekti

13 Mar
0

OPPN ZA OBMOČJE EUP Š-36 V NASELJU ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del območja EUP Š-36 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah: Povzetek za javnost Situacija Občina Šentilj naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljevanju OPPN) za ...

Preberi več
06 Mar
0

GLASUJTE O POSAMEZNIH PREDLOGIH – participativni proračun

Občinski svet Občine Šentilj je na januarski seji sprejel sklep o določitvi višine sredstev, namenjenih financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. Sklep temelji na 48a. členu Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da lahko Občina v postopku priprave predloga proračuna ...

Preberi več
28 Feb
0

ŠIROKOPASOVNO OPTIČNO OMREŽJE – PREDPRISTOPNA IZJAVA RuNe

Spoštovane občanke in občani, podjetje RUNE-SI nas je obvestilo, da je v zaključni fazi s projektiranjem gradnje odprtega širokopasovnega omrežja v naši občini, ki bo omogočalo, da boste lahko pridobili hiter internet in digitalne TV programe, pa tudi hišni telefon. ...

Preberi več
21 Feb
0

SEZNAM OBJEKTOV, KI LEŽIJO IZVEN OBMOČIJ MEJA AGLOMERACIJ

V mesecu februarju smo lastnike obstoječih objektov, ki ne ležijo v območju predvidenih aglomeracij*, obvestili, da morajo najkasneje do 31. 12. 2021 zagotoviti lastno malo komunalno čistilno napravo. Seznam objektov na območju celotne občine Šentilj, ki ležijo izven območij meja ...

Preberi več
15 Feb
0

OBVESTILO MARIBORSKEGA VODOVODA

Objavljamo obvestilo Mariborskega vodovoda: Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d.d. tudi v letu 2018, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in ...

Preberi več
05 Okt
0

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠENTILJ

Datum objave: 20. 11. 2018 Sklep o sprejetju stališč Občine Šentilj do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka odloka Sprememb in dopolnitev  občinskega prostorskega načrta občine Šentilj Stališča do pripomb Datum objave: 15.10.2018 Javna razgrnitev ...

Preberi več
14 Mar
0

ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ V OPN ZA OBMOČJE OBČINE ŠENTILJ

V letu 2018 smo začeli z zbiranjem pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v Občinskem prostorskem načrtu za območje občine Šentilj. Vse zainteresirane občane in druge lastnike zemljišč obveščamo, da podajo pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča na novem obrazcu. ...

Preberi več

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close