Na spletni strani LAS OVTAR je objavljen 1. JAVNI POZIV LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC – SKLAD EKSRP.

Namen 1. javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 249.779,43 evrov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ 85 %. Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore je 40.000 EUR. Če se operacija izvaja v fazah, posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR.

Rok za oddajo priporočene pošiljke oz. vloge na sedežu LAS OVTAR je 15. 3. 2017, do 13. ure. 

Informacije o javnem pozivu:Informacije glede javnega poziva so na voljo  do 7. 3. 2017, na sedežu LAS, po elektronski pošti: info@lasovtar.si, po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik med 9. in 13. uro.Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti do 7. 3. 2017. Zadnji odgovori bodo objavljeni do 8. 3. 2017. 

Dokumentacija:

Besedilo 1. Javnega poziva LAS Ovtar Slovenskih goric – sklad EKSRP (.pdf)

Vloga za prijavo operacije EKSRP (.pdf)

Vloga za prijavo operacije EKSRP (.doc)

Finančni načrt operacije – stroškovnik (.xls)

Obrazec za opremo ovojnice

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16)

Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16)

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije